NAUCZYCIELE JOGI ŻYCIA

Bianca Oliveira

Nauczycielka jogi

Bianca wyraża swoją pasję życia w sztuce, ruchu i tańcu. Studiowała taniec w Brazylii, projektowanie biżuterii w Urugwaju, a także uzyskała licencjat z turystyki. Praktykę jogi rozpoczęła w wieku 18 lat i poczuła, że joga głęboko spaja duszę i ciało. Chcąc połączyć zamiłowanie do podróży z tańcem, pracowała jako tancerka w cyrkach Ringling Brothers i Barnum&Bailey, gdzie nauczyła się sztuki akrobacji.
Twierdzi, że ziarno jogi, które zakiełkowało w jej sercu 10 lat temu, zaczęło rosnąć we właściwym czasie. Postanowiła pogłębić swoją praktykę jogiczną i ukończyła 200-godzinny kurs nauczycielski w szkole Neighborhood Yoga w Boone, w Północnej Karolinie. Podczas tego kursu odkryła Ashtanga jogę, która stała się częścią jej codziennej praktyki. Praktykuje Ashtanga jogę, której nauczał Sri K. Pattabhi Jois. Wnuk Sri K. Pattabhi Jois, Sharath Jois  i jego matka, Saraswathy byli pierwszymi nauczycielami Bianki. W USA praktykuje pod okiem wielu certyfikowanych nauczycieli Ashtanga jogi.
Na niepowtarzalny i twórczy styl prowadzenia zajęć przez Biankę duży wpływ mają jej korzenie i osobista praktyka.
Twierdzi, że na macie jest wiecznym uczniem i z radością podzieli się z innymi korzyściami, jakie płyną z praktyki jogi na macie i poza nią.

Bianca expresses her love of life through arts, movement and dance. She studied dance in Brazil, jewelry design in Uruguay, and also received a bachelor’s degree in tourism. She took her first yoga class at age 18 and felt a deep connection within body and soul. In an opportunity to combine travels and dance, she worked as a dancer for Ringling Brothers and Barnum & Bailey’s Circus, where she also had an introduction to aerial arts. She believes that the seed of yoga, which had been planted in her heart almost ten years before, started to grow in its own time. She decided to take her practice into a deeper level and completed the 200 hours teacher training at Neighborhood Yoga (a Yoga Alliance registered school) in Boone, NC . During this training the Ashtanga method was unveiled to her and became part of her being and daily practice. She practices Ashtanga as taught by Sri K. Pattabhi Jois and who’s grandson Sharath Jois and his mother Saraswathy, from India, serves as Bianca’s primary teacher. In the U.S., she practices under the guidance of various certified Ashtanga teachers. Her teaching style is very creative, and is influenced by her background and personal practice. Believing she is an eternal student of yoga, her joy is to share all the benefits this practice can bring to people’s lives on and off the mat.