NAUCZYCIELE JOGI ŻYCIA

Natalia Staninska

Nauczycielka jogi

Jestem dyplomowaną nauczycielką jogi metodą B.K.S Iyengara w stopniu Inroductory II. Zajmuję się również tańcem i choreografią, a z wykształcenia jestem specjalistką ds. stosunków międzynarodowych.

Swoją regularną praktykę jogi rozpoczęłam w 2006 roku, w krakowskiej szkole jogi Sadhana, w której rozwijam praktykę do dziś. Początkowo traktowałam jogę jako uzupełnienie treningu tanecznego. Z czasem praktyka jogiczna przekształciła się w odrębną drogę rozwoju na poziomie mentalnym i fizycznym. Ciągle kontynuuję kształcenie u cenionych nauczycieli w Polsce i za granicą.

Joga daje mi możliwość nieustannego wglądu w to kim jestem, pozwala na rozpoznanie ograniczeń i pracę z nimi. Joga to wysiłek, ale i radość. Na zajęciach zachęcam uczniów do własnych poszukiwań, dając im jednocześnie konkretną wiedzę i narzędzia.